Arhiv | september, 2016

Intervju

Objavljeno v Blog, DogodkiKomentarjev (0)

Izjava za javnost ob prehodu teroristov skozi naše ozemlje

Krščanski socialisti Slovenije – Krekovi socialisti smo se v zvezi z migrantsko / begunsko problematiko oglasili že lani; natančneje 22. oktobra 2015 z izjavo »Nehumanost humanitarnega koridorja«

Na splošno smo obsodili način pridobivanja ekonomskih migrantov, ki se je začel z nemškim WILLKOMMEN, sprevrgel pa v pravi KAOS. Namesto demagoške parole »nobenih meja« je le počasi prišlo spoznanje, da je kaotični, navidezno humanitarni koridor, v bistvu nehuman, nesocialen tudi do samih pribežnikov.

Še vedno – tako danes kot včeraj – velja izhodišče: Resnični begunci naj dobe zatočišče in oskrbo čim bliže svojih domov, za ekonomske migrante pa naj zainteresirane evropske države organizirajo urejen prevoz.

Ne samo, da se je pri nas brisala razlika med ekonomski migrant in begunci in manipuliralo s slednjim pojmom, slišali smo, da naše ograde z ostrimi rezili niso »ograje«, ampak »tehnične ovire«; za tem pa smo jih nabavljali prav od države, ki smo jo najbolj obsojali. Licemerstvo in pojmovna zmeda po lanskoletnih migracijah in kvazi humanizem nekaterih novinarjev je privedla k zmedi in delitvi mnenj v javnosti. Da! Sočloveku v stiski je potrebno pomagati. Razlikovati pa moramo stisko od stiske in racionalno ukrepati.  Sedaj se je pokazalo, da smo imeli prav v naši izjavi za javnost z dne 22. oktobra 2015. Ni minilo eno leto in se že praskajo po glavi, kaj zdaj narediti. Pojmovna zmeda, ki so jo ustvarili, je tako abotna in nesmiselna, da se že Claude Lévi-Strauss obrača v grobu zaradi tega.

»Ne rabimo meja, te so le v naših glavah«, ni bil le lanski vzklik »Soroševih anarhistk«, ampak tudi samega premiera, oz. vlade, ki je pri zajezitvi vala prepozno reagirala in glede nezakonitih prehodov meje ni ravnala v skladu z mednarodnimi sporazumi in tudi z našo zakonodajo. Visoki uradniki so se sprenevedali, in dovolili proste prehoden ljudem brez dokumentov,  kot da nikoli niso brali predpisov o tujcih.

Ta politika nas danes udarja nazaj: Tako imenovani begunci, ki v Avstriji ne bodo  dobili azila bodo kaj lahko vrnjeni k nam – od koder so prišli.

Odgovarjati pa bi morali še zaradi varnostnega vidika.

Te dni beremo, da so (nezakoniti) prost prehod preko našega ozemlja izkoristili osebi povezani s terorističnim napadom v Parizu. Ob taki prepustnosti bi se lahko le čudili, če te možnosti ne bi koristili.

Ponovno prihaja na plano odgovornost najvišjih državnih uradnikov, ki se sprenevedajo, kot da ne poznajo, npr. 308. Člena KZ:

  1. člen KZ, ki govori o prepovedi prehajanja meje ali ozemlja države:

(1) Kdor nasilno prekorači državno mejo Republike Slovenije ali oborožen nezakonito vstopi na njeno ozemlje, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do treh let ali z denarno kaznijo.

(2) Enako se kaznuje tujec, ki nima dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji, če se na način iz prejšnjega odstavka zadržuje na njenem ozemlju ali se upre zakoniti odstranitvi z njega.

Te, ki so nezakonito vstopali bi morali vrniti nazaj , ne pa da smo jih usmerjali k severnim sosedom oz. jim dovolili prosto pot.

Izjava predstavnikov policije: ” …v okviru begunskega vala izvajali varnostne ukrepe v največji možni meri glede na to, da je šlo za izredne razmere”, ne odslikava realnosti.  Ob takih postopkih jih je zlahko prešlo na desetine, zato je sklicevanje na dva primera pravzaprav cinično

Res se v času največje eskalacije migrantov le te ni moglo vseh popisati ali vračati, a se tudi kasneje, ko so bile zadeve »obvladljive« ni ravnalo po predpisih. Nasprotno, celo policijsko spremstvo so imeli do meje s Avstrijo in kasneje tudi organiziran prevoz.

Če visoki uradniki na ministrstvu in policiji ne znajo interpretirati predpisov ali jih ne poznajo, ne smejo opravljati svojega dela in bi/bodo morali zato nositi odgovornost.

 

 

Predsednik KSS:                                                          Podpredsednik KSS:

Andrej Magajna                                                            Žiga Šorli

Objavljeno v Blog, Hej si že slišal, Hej, si že slišal, mislm...Komentarjev (0)


Naše Flickr fotke- Poglej te vse fotke