Arhiv | januar, 2012

KSS MLADI

KSS MLADI

Novica:

Podmladek stranke z decembrom 2011 vodi Žiga ŠORLI, doma iz Ribnega pri Bledu.

Žiga je diplomant FDV – ja , smer : Družboslovna informatika

PROGRAMSKA IZJAVA MLADIH KSS

Mi, KSS MLADIasd
Se zavedamo svoje dolžnosti ohranjanja tradicije krščanskega socializma. To izkazujemo s tem, da sledimo programu stranke. Svoje zgodovinske temelje iščemo v nadgradnji idej Janeza Evangelista Kreka, Antona Gosarja, Edvarda Kocbega, nadškofa Vekoslava Grmiča, oseb iz kroga revije 2000 in drugih naših somišljenikov. Ustanavljamo se z namenom širjenja idej krščanskega socializma tudi v prihodnosti.

Zavzemamo se za razvoj demokratičnega pluralizma v slovenskem političnem prostoru, ker se ta v zadnjih letih izkorišča za vpliv prevladujočih strank, ostalo so pa obrobne stranke, katere pa še ohranjajo programske kvalitete političnega pluralizma. Rešitev iz tega stanja vidimo v boju proti strankokraciji in v bolj demokratično vodeni volilni kampaniji, podprto tudi v medijskem prostoru, kjer bi morale biti stranke enakomerno zastopane. Rešitev za to podpiramo v luči aktiviranja civilne družbe in manjših ideoloških pritiskov v družbi.

V času, ko nastaja novi družbeni red, je še kako potrebno, da se ohrani svobodni način mišljenja in nadzorovana svoboda trga in gospodarskega razvoja. Rešitev predlagamo po temeljnem programu: Zavzemamo se za ohranitev javnega sektorja, ki ga moramo zaščititi pred komercializacijo in privatizacijo. Načelo “enake dostopnosti” še kako velja za mlade. Delitev dobička naj ne bi bila le možnost, ampak pravica. Družba brez solidarnosti ostaja družbeni sod smodnika.

Uveljavljamo lahko le varno fleksibilnost in aktivno politiko zaposlovanja, delavsko solastništvo in soupravljanje, lojalno ne-protekcionistično konkurenco (tako doma kot v mednarodni menjavi) in konsistenten pravni red – tako v gospodarstvu, kot tudi v politiki.

V luči današnjega časa podpiramo idejo obdavčenja finančnih transakcij, saj s tem stopamo na prste finančnim lobijem, ki so dejansko krivi za večletno krizo, ki še traja.

Mi, Mladi KSS, prisegamo, da bomo sledili vsem idejam krščanskega socializma in vztrajali v luči prizadevanj za boljšo prihodnost.

Žiga Šorli,
Predsednik Mladi KSS

Ljubljana, 12. december 2011

Objavljeno v Mladi KSSKomentarjev (0)


Naše Flickr fotke- Poglej te vse fotke